Toimivusdeklaratsioon Goreputz Mosaiik

ToimivusGoreputz Mosaiik

EC-TOIMIVUSDEKLARATSIOON                                                                                        Tallinnas, 15.veebruar 2018.a.

Toote tüüp: ORGAANILISE SIDEAINEGA KROHV
Markeering: KIRJUKIVI KROHV  GOREPUTZ MOSAIIK
Kasutus: VÄLIS- JA SISEPINDADE KROHVIMISEKS
Tootja: TT-TRADE OÜ, Aasa 5 Tallinn

 

TT-Trade OÜ, reg.nr.11711460, reg.aadress Aasa 5, 10122 Tallinn,  deklareerib et:

Kirjukivi krohv GOREPUTZ MOSAIIK , mis on Adolf Wagner GmbH litsentsi järgi toodetud  TT-Trade OÜ laos Tallinnas, Kohila 3a,

on sise-ja välisseina dispersioonkrohv vastavalt EN 15824:2009 ning eeldused  CE-märgistusele vastavalt lisale ZA.1 EN 15824:2009 on täidetud.

Toode kuulub vastavalt autoriseeritud katselabori (Materialprüfungsamt Nordhein-Westfalen , litsent Nr: 0432, katseprotokolli nr.: 230007905-3 24.02.2011)andmetel  tulekindlusklassi A2-s1d0, kui ta on kantud mineraalsele aluspinnale.

Toode kuulub tootja omakontrolli alla vastavalt EN 15824-le.

Tehnilised näitajad:

·        Veeauru läbilaskvus  V1 (kõrge)

·        Veeimavus W3 (madal)

·        Nakketugevus > 0,3 Mpa

·        Veeimavus < 0,5 kg/(m2 x d)0,5

·        Tuletundlikkus A2-s1d0

Erinõuded puuduvad

Eritingimusi kasutamisel puuduvad.

 

Anne Preiverk

TT-Trade OÜ juhatuse liige

 

Alar Piirfeld

TT-Trade OÜ tehniline juht