Tehniline infoleht

GoreputzMosaiik

Soojusisolatsioonisüsteemidel kui ka krohvpindadel kasutatav keskkonnasõbralike toorainete baasil valmistatud kirjukivi-mosaiikkrohv. Kasutatav ainult vertikaalpindadel. Krohvi toorainena kasutatakse kvartsi , marmorit või graniiti.  Kasutatav nii sise- kui ka välistöödel.  Mosaiikkrohv on valmistatud keskkonnasõbralike toorainete baasil, löögi- ja vihmakindel, difuusne ja ilmastikukindel.  Goreputz Mosaiik  on dekoratiivne seinakate, UV-kindel ja vastupidav tööstuslike heitgaaside suhtes. Goreputz Mosaiik on süsteemselt testitud Goretherm soojustussüsteemides. 

Tihedus: Ca. 1,5 g/cm3
Koostisosad: Silikoon-akrüül-kopolümeer
Värvitoon: Toonid vastavalt  näidistele, ca 400 näidist, eritoonide võimalus. Värvitooni tumeduse lubatavus  küsida vastava soojutussüsteemi tootja käest.
Läikeaste: Siidjasmatt
Struktuur: Teraline, tera suurus  1,2- 2,0 mm
Pakendi suurus: 20 kg, 25 kg
Säilitamine: Jahedas, mitte külmas kuni 3 kuud. Avatud pakend sulgeda hoolikalt ja varsti ära kasutada. (Pikema säilivusaja jaoks tuleb kasutada lisandeid)
Kasutamisviis: Peale kanda roostevaba teraskelluga. Krohvikiht tuleb tasandava kelluga (vastassuunalise tõmbega) piisavalt tihendada. Vältida otsest päikesekiirgust. Töötada kiiresti “märg-märjale”.
Töötlemistemperatuur: Mitte alla +5°C (õhu ja objekti temperatuur vee baasil toodetel)
Materjalikulu: Vastavalt aluspinna struktuurile  4,5-5,5 kg/m2
Kuivamisaeg

20°C , 65% suhteline õhuniiskuse juures:

Pealispind on kuiv 24 tunni pärast Läbinisti kuiv ca. 3 päeva pärast. Jahedate ja niiskete ilmastikutingimuste käes on kuivamisaeg pikem. Kaitsta 1-2 nädalat vee eest.
Toonimine: Võimalik aktsendi  andmiseks
Hoidmine Vältida külmumist ja kõrget , üle +35 C temperatuuri
Lahusti: Vesi
Tööriistade puhastamine: Kohe peale kasutamist veega
Ohumärgistus: puudub

Aluspind peab olema tugev, sile, kuiv, puhas, tolmu- ja rasvavaba. Praod ning pinnadefektid eelnevalt parandada. Aluspinna lahtised osad eemaldada ning pind parandada. Pinnad põhjalikult puhastada vetikatest, samblast ja hallitusest ning pind märjalt või kuivalt põhjalikult puhastada (mehaaniliselt, veega  või auruga). Sooldumise korral pind vastavate vahenditega töödelda. Tehniliste probleemide tekkimise korral tuleks pöörduda TARMATRADE  poole

Eeltöötlus krohvpinnal.

Toodet võib kanda lubi-tsement-, tsement- ja kipskrohvpinnale, samuti tugevale fassaadipahtli ning armeeringpahtli pinnale. Tolmavad ja pudisevad pinnad enne kruntimist surveveega puhastada, aluspind parandada ja lasta kuivada. Parandatud, puhastatud ning pehmed aluspinnad kruntida sügavkrundiga TIEFGRUND LF või TIEFGRUND L. Uut puhast ja tugevat krohvpinda ei ole vaja sügavkrundiga töödelda. Nikotiini-, vee- ja tahmaplekkidega sisemised aluspinnad töödelda isoleerkrundiga. Kõikidele pindadele enne polümeerkrohvi pealekandmist kanda eelkiht, suuremate terade puhul (3-5 mm) soovitavalt WABIEROL VORKLEBER, väiksemate terade puhul võib eelkihina kasutada, VS-GRUND, QUARZGRUND vajadusel toonituna ning seejärel mosaiikkrohv

Eeltöötlus  betoonil.

Betoonpinnal esinevad naket takistavad kihid nagu õli , rasv, lubjakiht, tolm ja lahtised kihid mehhaaniliselt või survepesuga eemaldada. Betooni paranduste puhul kruntida pind TIEFGRUND LF või TIEFGRUND L. Betooni paranduseks kasutada betooni saneersegusid ning lasta vajalik aeg kuivada. Kõikidele pindadele enne polümeerkrohvi pealekandmist kanda eelkiht, suuremate terade puhul (3-5 mm) soovitavalt WABIEROL VORKLEBER, väiksemate terade puhul võib eelkihina kasutada, VS-GRUND, QUARZGRUND vajadusel toonituna ning seejärel mosaiikkrohv

Eeltöötlus gaasbetoonil.

Gaasbetoon kruntida veeimavuse vähendamiseks. Seejärel pind krohvida lubi-tsementkrohviga või pahteldada siledaks. Välispindade silumiseks võib kasutada 5 mm paksust armeeringkihti, mis koosneb fassaadipahtlist GOREFIX H ning leeliskindlast klaaskiudvõrgust. Enne mosaiikkrohvi pealekandmist kanda eelkiht, suuremate terade puhul (3-5 mm) soovitavalt WABIEROL VORKLEBER, väiksemate terade puhul võib eelkihina kasutada, VS-GRUND, QUARZGRUND vajadusel toonituna ning seejärel mosaiikkrohv

Eeltöötlus  kipsplaadil.

Kipsplaadi vuugid töödelda sobiva vuugipahtli ning klaaskiudribaga. Jälgida, et pind peale vuukide töötlust oleks sile. Vajadusel teha lauspahteldus sisepahtliga. Pind värvitempli jälgede läbitungimise vältimiseks kruntida isoleerkrundiga. Enne mosaiikkrohvi pealekandmist kanda eelkiht, suuremate terade puhul (3-5 mm) soovitavalt WABIEROL VORKLEBER, väiksemate terade puhul võib eelkihina kasutada VS-GRUND, QUARZGRUND vajadusel toonituna ning seejärel mosaiikkrohv

Eeltöötlus kandvatel värvkatetel.

Mosaiikkrohvi ei tohi kanda mittekandvatele värvkatetele: lubivärvile, liimvärvile ja pudisevatele lateksvärvidele. Need värvkatted on vaja täielikult eemaldada ning edasi töödelda vastavalt aluspinnale. Kandvad ja matid värvkatted (tugevad lateks-, silikaat- ja akrüülvärvid) on sobilikud aluspinnad. Läikivad värvkatted eelnevalt lihvida ning tolmust puhastada. Enne mosaiikkrohvi pealekandmist kanda eelkiht, suuremate terade puhul (3-5 mm) soovitavalt WABIEROL VORKLEBER, väiksemate terade puhul võib eelkihina kasutada VS-GRUND, QUARZGRUND  vajadusel toonituna ning seejärel mosaiikkrohv

Mosaiikkrohv soojustussüsteemil.

Soojustussüsteemi ülesehitus on toodud soojustussüsteemi GORETHERM juhendis. Aluspinnaks on armeeringkiht, mis koosneb liim-pahtlist GOREFIX H ning klaaskiudvõrgust. Enne mosaiikkrohvi pealekandmist kanda eelkiht,  VS-GRUND, QUARZGRUND  vajadusel toonituna ning seejärel mosaiikkrohv.

Teistele  soojustussüsteemidele paigaldatava mosaiikkrohvi tumeduse astme annab ette vastav süsteemitootja. Mosaiikkrohviga kaetud SILS (soojusisolatsioonisüsteem) tehnoloogia vt juhendmaterjalist  ET-0404-1010.

Juhised

Kvartsiga mosaiikkrohvi värvitoon on ühtlane sõltumata partiist. Naturaalsest marmorist  ja graniidist mosaiikkrohvi partii  toonid  võivad karjäärist kaevandatavast toorainest sõltuvalt olla veidi  erinevad. Seepärast jälgida, et samal pinnal oleks kasutatud samast partiist krohvi. Seda saab tagada ainult  koostööga ehitaja/tellija  ja Tarmatrade vahel. Tarmatrade tagab tooni ühtluse kui  tellija tellib kogu fassaadikrohvi koguse korraga, millega tagatakse, et  tooraine on ühest karjääripartiist. Selle nõude eiramisel ei vastuta Tarmatrade kogu fassaadi tooni ühtluse eest. Unitoonid (ainult ühetoonilised) on ühtlased ainult kvartsiga mosaiikkrohvi puhul. Naturaalkividega mosaiikkrohvi puhul on väikeste lisandite olemasolu paratamatu.

Mosaiikkrohvi töötlemine, eriti marmorit ja graniiti sisaldavaid ning/või toonitud mosaiikkrohve  nõuab professionaalsete oskustega ja kogemustega töötlejaid. Visuaalsed (mitte tehnilised) ohud mosaiikkrohvi töötlemisel :

  • Aluspinna ebatasasusest tingituna jääb krohvkate ebaühtlane. Nõue on, et mosaiikkrohvi kihipaksus on minimaalselt 1,5 terapaksust ehk 2 mm tera puhul on kihipaksus 3 mm. Aluspinna suurema kui 2 mm/2m tolerantsi puhul on töötlejal väga raske seda nõuet täita
  • Enne töötlust krohv läbi segada, vajadusel korrigeerida veega
  • Mosaiikrohvi õige kihipaksuse saavutamiseks  pealekandmisel  tuleb  mosaiikkrohvi viskoossust reguleerida veega (kõikides anumates ühesuguselt). Liiga viskoosse materjali pinnalekandmisel on oht paksude kohtade tekkeks, mis eriti küljepäikesega hakkavad visuaalselt häirivalt silma. (Liiga vedel mosaiikkrohv kukub tööriista pealt maha) Pinnalekantud kiht peab katma aluspinna nii, et krunt ei paistaks läbi. Visuaalselt on seda töö käigus raske jälgida – see tuleb tunnetusega ja kogemustega.  Krundi tooni ei saa tehniliselt krohvi tooni järgi teha, mistõttu ei saa aukliku krohvikihi varjamiseks jääda lootma  krundi toonile.
  • Mosaiikkrohvi ebatasasuste likvideerimiseks ei hõõruta vaid silutakse õigesse ühtlasesse kihipaksusesse . Hõõrumisega hõõrutakse erinevad (suuruselt, geomeetrialt) terad pinnal ühte kohta kokku ning visuaalne tulemus jääb laiguline
  • Toonitud mosaiikkrohvi puhul on tegemist sideaine toonimisega. Kui toonimata mosaiikkrohvil on sideaine läbipaistev ja graanuli peal olev sideainekiht võib kõikuda ilma et seda oleks märgata, siis toonitud mosaiikkrohvi puhul tuleb jälgida, et krohvis olevat sideainet ei hõõrutaks kuhugi kokku. Värvilise sideaine kokkukuhjamisel (ebaühtlane sideaine kiht pinnal) tekitab visuaalset laigulisust.
  • Mosaiikkrohvi sideaine kuivab kauem kui tavaline krohv. Sellele vaatamata võib (eriti külmal ja niiskel aastaajal) tekkida hiljem märgumise tulemusena valgeid laike. See ei ole defekt, vaid krohvi sideainest tingitud ajutine muutus, mis fassaadi kuivades kaob. Äärmuslikel juhtudel (sügis-talv) võib see protsess kesta kuni pool aastat. Fassaadi püsivusele ja kestvusele see mõju ei avalda. Peale lõplikku polümeriseerumist  seda visuaalset häirivat asjaolu ei teki.

 

Pinda võib vastupidavuse suurendamiseks üle lakkida mattlakiga.

Puhastamiseks kasutada tavalisi leeliselisi fassaadipesuvahendeid.

Aja jooksul (eriti marmorkividest mosaiikkrohv) kaotab oma sära,  mistõttu võib selle taastamiseks katta  5-6 aastase tsükliga mattlakiga.

Hoolduseks on soovitav , eriti päikesepoolsetel külgedel pindadel perioodiliselt 5-8 aastase tsükliga täiendava lakiga katta, et taastada ilmastikust tingitud kulunud lakikiht.

Äärmisel juhul saab krohvi üle värvida akrüül-lakkvärviga.

27.11.2017
Käesolevaga kaotavad kehtivuse varasemad tehnilised lehed